Skip links

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.horraygift.sk, spoločnosť horray SHOP s.r.o., Svätej rodiny 3, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, právne sídlo spoločnosti: Svätej rodiny 3, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, zapísaná Mestským súdom v Košiciach, oddiel Sro, vložka 56722/V, IČO: 55 444 733, DIČ: 2121987824 (ďalej len „eshop“ alebo „my“), vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej len „údaje“) sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane preto venujeme náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, z akého právneho titulu ich spracovávame, na aké účely ich používame, ako dlho ich uchovávame a komu ich môžeme odovzdávať. V Zásadách vás informujeme aj o tom, aké práva máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.
 
1.  Aké osobné údaje spracovávame?
Ak využívate služby nášho e-shopu, spracovávame o vás rôzne druhy údajov.
 
1.1. Ak nakúpite
Najčastejšie údaje, ktoré nám poskytujete, sú údaje získané prostredníctvom formulára na objednanie tovaru či iných služieb na našich webových stránkach. Ide prevažne o údaje, ktoré sú nutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy.
Tieto údaje sú potrebné na vybavenie vašej objednávky a možno ich rozdeliť na:
a)Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu IČO a DIČ;
b)Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje.
c)Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment.
 
1.2. Ak sa registrujete
Ak si prajete využívať výhody zákazníckeho konta, je nutné najprv sa registrovať na našej webovej stránke. Zákaznícke konto je zabezpečené vami zvoleným heslom, ku ktorému nemáme prístup a v prípade jeho straty vám ho nedokážeme na vyžiadanie zaslať či vygenerovať heslo nové.
V rámci konta máte neobmedzený prístup k vašim osobným údajom ako aj k ich prípadnej úprave. V konte môžete nahliadnuť do histórie vašich zrealizovaných objednávok a zakúpených produktov. 
Ak máte u nás zákaznícke konto, spracovávame nasledujúce údaje:
a)Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu názov spoločnosti, IČO a DIČ;
b)Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje;
c)Demografické údaje odvodené z vášho nastavenia a správania na webe, ktorými sa rozumie údaj o pohlaví, 
d)Prihlasovacie údaje, ktorými sú vaše prihlasovacie meno a heslo. Ku skutočnému heslu nemáme prístup.
e)Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment.
 
1.3. Ak ste odberateľom obchodných oznámení
Môžete od nás odoberať obchodné oznámenia týkajúce sa podobných produktov, ako ste si u nás zakúpili. Odber týchto oznámení môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete v päte každého e-mailu obsahujúceho toto oznámenie. Ak máte zákaznícke konto, odhlásenie z odberu je možné aj prostredníctvom vášho účtu. Odhlásenie z odberu obchodných oznámení je zadarmo. 
Ak ste odberateľom týchto oznámení, spracovávame nasledujúce údaje:
a)Identifikačné údaje, konkrétne krstné meno;
b)Kontaktné údaje, vďaka ktorým s vami môžeme komunikovať, konkrétne e-mailová adresa a ak máte zákaznícke konto tak aj telefónne číslo;
c)Demografické údaje odvodené z vášho nastavenia a správania na webe, ktorými sa rozumie údaj o pohlaví a preferovaný jazyk.
 
1.4. Ak navštívite naše webové stránky či na nich vytvárate obsah
Ak navštívite našu webovú stránku, tak o vás v priebehu návštevy zhromažďujeme rôzne informácie, napr. vašu IP adresu, nastavenie prehliadača a preferovaného jazyka, navštívenú webovú stránku vrátane času návštevy. Ďalej monitorujeme aj váš pohyb na webových stránkach, respektíve na aké odkazy klikáte, aby sme vám mohli čo najviac upraviť zobrazovaný obsah a ponúkali vám také produkty a obsah, ktorý oceníte.
Pri návšteve našich webových stránok do vami používaného internetového prehliadača a zariadenia ukladáme a následne aj čítame súbory cookies, ktorým sa venujeme v samostatnej časti ,,Cookies“.
Okrem cookies však spracovávame aj údaje o vašom správaní na webe, vašu IP adresu, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, konkrétne rozlíšenie a operačný systém vášho zariadenia vrátane jeho verzie a jazykového nastavenia.
Dokážeme vás aj prepojiť so sociálnymi sieťami, a to vrátane automatického prihlásenia do vášho účtu na danej sociálnej sieti. Na toto prepojenie využívame na našej webovej stránke, konkrétne v súvislosti s blogovými príspevkami, tzv. sociálne pluginy, konkrétne tlačidlá na zdieľanie, vďaka ktorým môžete na svojom profile zdieľať príslušný obsah. Po prepojení sa vám na sociálnych sieťach a iných webových stránkach môžu zobrazovať personalizované ponuky a cielené reklamy odkazujúce na naše webové stránky.
 
1.5. Ak nás kontaktujete na zákazníckej linke či sociálnych sieťach
Ak sa rozhodnete kontaktovať našu zákaznícku podporu prostredníctvom telefonického či e-mailového kontaktu, spracovávame predovšetkým záznamy e-mailovej komunikácie.
Ak nás kontaktujete s požiadavkou prostredníctvom našej stránky či profilu na vybraných sociálnych sieťach, spracovanie vašich osobných údajov sa riadi výhradne Zásadami spracovania osobných údajov spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom danej sociálnej siete.
 
2. Za akým účelom osobné údaje spracovávame?
 
2.1. Nákup tovaru a služieb
Vaše osobné údaje najčastejšie spracovávame za účelom plnenia kúpnej zmluvy, aby sme vašu objednávku, odoslanú prostredníctvom našej webovej stránky úspešne spracovali a tovar vám doručili. E-mailová adresa a telefónne číslo slúži na zaslanie potvrdenia objednávky, doručenie potvrdenia o prijatí platby, zaslanie elektronickej faktúry, ďalej na priebežné informovanie o stave vašej objednávky a prípadne ďalšiu individuálnu komunikáciu týkajúcu sa danej objednávky.
 
2.3. Marketingové ponuky
Zasielame vám obchodné oznámenia o podobných produktoch, ako ste si u nás zakúpili. Odber týchto oznámení môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete v päte každého e-mailu obsahujúceho toto oznámenie. 
 
2.4. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj z dôvodu zaistenia ochrany a bezpečnosti našich zákazníkov a systémov, na uplatnenie našich práv a právnych nárokov, zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov či presadzovanie našich dohôd. Ďalej môžeme osobné údaje spracovávať aj na účely prípadných kontrol vykonávaných verejnými orgánmi.
 
3. Komu osobné údaje odovzdávame?
Vaše osobné údaje spracovávame vo väčšine prípadov na vlastné účely ako ich správca, čo znamená, že my stanovujeme vyššie uvedené účely zhromaždenia vašich osobných údajov, určenie prostriedkov spracovania a ich riadne vykonanie.
Vaše osobné údaje sprostredkovávame našim partnerom len vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, napr. na zaistenie platby či prepravy, na základe založenia zákazníckeho konta, na základe oprávneného záujmu či ak ste s odovzdaním vopred vyslovili súhlas.
Vaše osobné údaje odovzdávame aj našim spracovateľom, ktorí samozrejme dodržujú zákonné podmienky ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia osobné údaje spracovávajú podľa našich pokynov a vaše práva týmto spracovaním nie sú nijak dotknuté. S vaším súhlasom môžeme vaše osobné údaje odovzdať aj sociálnym sieťam či prevádzkovateľom marketingových nástrojov na zobrazenie cielenej reklamy na ďalších webových stránkach.
 
3.1. Kategórie príjemcov
Vaše osobné údaje môžeme odovzdať nasledujúcim subjektom:
Spoločnostiam horray SHOP s.r.o. na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov;
Spoločnostiam prevádzkujúcim platobné služby za účelom spracovania platieb na základe vašej objednávky, teda plnenia kúpnej zmluvy;
Prepravným spoločnostiam za účelom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií, vrátane odstúpenia od kúpnej zmluvy;
Dodávateľom tovaru alebo servisným centrám v súvislosti s reklamáciou vami objednaného tovaru či služby;
Partnerom zaisťujúcim rozosielanie obchodných oznámení, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmú použiť na žiadny ďalší účel;
Prevádzkovateľom marketingových nástrojov; ktorí nám pomáhajú s personalizáciou ponúk a obsahu;
Sociálnym sieťam, ak s nami prostredníctvom nich komunikujete či zdieľate obsah pomocou sociálnych pluginov;
Dodávateľom technológií a poskytovateľom cloudových služieb;
Právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhania pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností;
Verejným orgánom v prípade vymáhania našich práv (napr. polícia).
 
Ak tretie osoby použijú vaše osobné údaje v rámci ich vlastných oprávnených záujmov, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Také prípadné spracovanie sa riadi výhradne Zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.
 
3.2. Odovzdanie údajov mimo EÚ
Pri odovzdaní vašich osobných údajov našim spracovateľom môžeme v niektorých prípadoch osobné údaje odovzdať aj do tretích krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie a ktoré nezaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. Také odovzdanie však bude z našej strany realizované len vtedy, keď sa náš spracovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou.
 
4. Na aké obdobie osobné údaje spracovávame a ako sú zabezpečené?
 
4.1. Obdobie spracovania
Vaše osobné údaje v prvom rade spracovávame na obdobie trvania nášho zmluvného vzťahu, teda kúpnej zmluvy. Tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie všetkých našich povinností, či už ide o povinnosti vyplývajúce iba z uzavretej zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, sme povinní spracovávať na obdobie stanovené danými právnymi predpismi či v súlade s nimi. U nami vydaných účtovných dokladov sme ako správca povinní informácie o vás uchovávať najmenej 10 rokov od ich vystavenia.
Osobné údaje v prvom rade spracovávame na obdobie trvania zmluvného vzťahu, t. j. kúpnej zmluvy. Popri tom spracovávame aj osobné údaje na nevyhnutne nutné obdobie, aby sme boli schopní riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov
V rámci plnenia vašich žiadostí a poskytovania kvalitného zákazníckeho servisu spracovávame vaše osobné údaje od uzavretia nášho zmluvného vzťahu, a to vrátane 1 roku od skončenia záručnej lehoty zakúpeného tovaru z dôvodu riešenia potenciálnych sporov.
Ak s nami komunikujete prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu, uchovávame osobné údaje z komunikácie 2 roky.
Ak nám udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení, je tento súhlas platný 4 roky alebo do jeho odvolania. Súhlas udelený odoslaním vašej recenzie k tovaru je platný 6 rokov či do jeho odvolania. Ak vytvárate obsah v rámci našich blogových príspevkov, je súhlas udelený odoslaním vášho komentára k takému príspevku platný 2 roky či do jeho odvolania. .
V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania vašich osobných údajov z účelu spracovania či je dané záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Po uplynutí stanovených lehôt spracovania sú vaše osobné údaje automaticky zmazané.
 
4.2. Zabezpečenie
Osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili a ktoré spracovávame, sa k nám prenášajú v už zakódovanej podobe, pričom na tento prenos používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Práve tento systém zaisťuje, že pri komunikácii vášho prehliadača s naším serverom sú vaše osobné údaje v bezpečí. Naše webové stránky a ostatné systémy, s ktorými pracujeme, zabezpečujeme pomocou primeraných technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich osobných údajov, ďalej proti prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
Ak sa registrujete, je prístup do vášho zákazníckeho konta možný len po zadaní vami zvoleného hesla. Prístup k vášmu heslu nemáme, lebo ho ukladáme v šifrovanej podobe, ktorá sa nedá spätne rozkľúčovať, a to ani pre nás.Za prípadné zneužitie vášho hesla nepreberáme zodpovednosť, ledaže by sme túto situáciu priamo spôsobili.
 
5. Účinnosť 
Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované 24. 7. 2023. 
 
 
 
 
 
COOKIES
 
1. Úvod
Naša webová stránka www.horraygift.sk (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa kvôli pohodliu označujú ako „súbory cookie“). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme zapojili. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našich webových stránkach.
 
2. Čo sú cookies?
Cookies sú štandardným nástrojom na ukladanie informácií týkajúcich sa používania webových stránok.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú automaticky pri návšteve každej webovej stránky a ktoré sú uložené v rámci vami využívaného prehliadača vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení. Vďaka niektorým cookies dokážeme prepojiť vaše aktivity na našich webových stránkach až do okamihu, keď prehliadač uzavriete. So zavretím okna prehliadača sa tieto cookies automaticky vymažú.
 
3. Ako využívame súbory cookies?
 
Využívame súbory cookies, aby naše webové stránky mohli správne fungovať, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Aby sme mohli cookies využívať, je potrebná ich podpora zo strany vami využívaného internetového prehliadača. 
V praxi uvedené súbory cookies využívame napr. na:
 
1.Správnu funkčnosť nákupného košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie a najrýchlejšie mohli dokončiť objednávku.
 
2.Na zapamätanie si vašich prihlasovacích údajov, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať.
 
3.Čo najlepšie prispôsobenie našich webových stránok vašim požiadavkám, a to vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po webových stránkach a funkcií, ktoré využívate.
 
4.Zistenie informácie o tom, aké reklamy si prezeráte, aby sme vám v budúcnosti nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.
Niektoré súbory cookies vrátane ich obsahu môžu zhromažďovať informácie, ktoré môžu byť následne využívané tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napr. informácie o zakúpených produktoch na našich webových stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Tieto cookies sú však pre tretie strany v anonymizovanej podobe a podľa týchto dát Vás nemožno identifikovať.
 
4. Aké súbory cookies používame?
 
4.1 Funkčné cookies
 
Niektoré súbory cookie zaisťujú, že určité časti webových stránok fungujú správne a že vaše preferencie používateľov zostanú známe. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčujeme návštevu našich webových stránok. Takto nemusíte pri návšteve našich webových stránok opakovane zadávať rovnaké informácie a napríklad položky zostanú vo vašom nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme umiestňovať bez vášho súhlasu.
 
4.2. Analytické cookies
 
Analytické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našich webových stránok. Žiadame vás o povolenie umiestňovať štatistické súbory cookie.
 
4.3. Reklamné cookies
 
Na tejto webovej stránke používame reklamné súbory cookie, ktoré nám umožňujú prispôsobiť reklamy pre vás, a my (a tretie strany) získavame prehľad o výsledkoch kampane. To sa deje na základe profilu, ktorý vytvoríme na základe vášho kliknutia a prehľadávania na našej stránke  https://horraygift.sk. Vďaka týmto súborom cookie ste ako návštevník webových stránok prepojení s jedinečným identifikátorom, takže sa vám napríklad rovnaká reklama nezobrazí viac ako raz.
 
4.4. Výkonnostné cookies
 
Výkonnostné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť našich webových stránok, napríklad tým, že zaisťujú, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú. Pri používaní výkonnostných súborov cookies neukladáme žiadne osobné údaje a informácie získané prostredníctvom nich používame len v súhrnnej a anonymizovanej podobe.
 
4.5. Sociálne médiá
 
Na našu webovú stránku sme zahrnuli obsah od Instagram na propagáciu webových stránok (napr. „páči sa mi to“, „pripnutie“) alebo zdieľanie na sociálnych sieťach ako Instagram. Tento obsah je vložený s kódom odvodeným z Instagram a umiestňuje súbory cookie. Tento obsah môže uchovávať a spracovávať určité informácie na účely prispôsobenej reklamy.
 
5. Súhlas
 
Keď navštívite náš web prvýkrát, ukážeme vám kontextové okno s vysvetlením o súboroch cookie. Akonáhle kliknete na „Súhlasím“, súhlasíte s tým, že použijeme kategórie súborov cookie a doplnkov, ktoré ste vybrali v kontextovom okne, ako je to popísané v týchto zásadách používania súborov cookie. 
Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača. V prípade, ak sa tak rozhodnete, môže to ovplyvniť konečný zážitok z prezerania našej webovej stránky. 
 
6.  Ako môžete súbory cookies obmedziť?
 
Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vami využívaného internetového prehliadača, pričom väčšina prehliadačov cookies vo svojom východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno prostredníctvom vášho prehliadača úplne odmietnuť alebo len obmedziť na vami vybrané typy. Týmto však obmedzíte aj fungovanie našich webových stránok a nebudete mať možnosť využívať nami ponúkané funkcie v plnom rozsahu, a to vrátane prihlásenia sa do vášho zákazníckeho konta.
Prípadne môžete používať aj anonymný režim prehliadača, ktorý síce celkom nezabráni použitiu cookies, ale lepšie ich anonymizuje a neukladá históriu navštívených webových stránok.
 
7. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?
 
Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte aj vy svoje určité práva, ktoré môžete uplatniť. Medzi tieto práva patrí:
 
1.Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 
2.Právo na opravu: Máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
 
3.Právo na výmaz: Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
 
4.Právo na obmedzenie spracovania: V niektorých prípadoch môžete využiť aj právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Môžete požadovať, aby vami označené osobné údaje neboli predmetom ďalšieho spracovania, a to na obmedzené obdobie
 
5.Právo na prenos vašich údajov: Máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 
6.Právo podať námietku: Môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.
 
7. Právo podať sťažnosť: Uplatnenie práv a postupov vyššie uvedených nijak neobmedzuje vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne. Toto právo môžete využiť hlavne ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Subjektom na vybavovanie sťažností zákazníkov je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 
8. Kontaktujte nás
 
V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí týkajúcich sa týchto Zásad a spracovania vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@notino.com. Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní. Vo výnimočných prípadoch, zvlášť s ohľadom na zložitosť vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás však budeme informovať.
Prípadne nás neváhajte kontaktovať aj na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad.
 
Kontakt:             
horray SHOP s.r.o.,
Svätej rodiny 3,
040 22 Košice 
Slovenská republika 
+421 903 759 442
info@horraygift.sk 
 
9. Účinnosť
 
Tieto Zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 24. júla 2023 a vzťahujú sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.