Skip links

Informácie

Telefón

E-mail

Adresa
Svätej rodiny 3, 040 22 Košice

© 2023 HorrayGift.sk. Všetky práva vyhradené.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 Odbor výkonu dozoru ke@soi.sk tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55